artinres.fi

välittää ja kokoaa tietoa suomalaisesta residenssikentästä sekä muista residenssimahdollisuuksista taiteilijoille ja yhteisöille

Missä olet ja minne menet, suomalainen taiteilijaresidenssi? -verkkotilaisuus

Mikä on suomalaisen taiteilijaresidenssitoiminnan nykytilanne? Millaista residenssitoimintaa on ja mitkä ovat residenssitrendit? Miten taiteilijat ja kulttuuritoimijat näkevät residenssien edistävän työskentelyään ja uraansa? FM Riitta Heinämaa on selvittänyt Föreningen Konstsamfundet ry:n toimeksiannosta residenssitoiminnan tilannetta Suomessa. Residensseillä on oma erityinen asemansa taide- Lue lisää Missä olet ja minne menet, suomalainen taiteilijaresidenssi? -verkkotilaisuus -›

Residenssikeskusten tuki – Haku Käynnissä! Kurkistus tukea saaneeseen Wellbeing Residency Program -ohjelmaan

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelman residenssikeskusten tukimuoto on tarkoitettu Pohjoismaissa ja Baltian maissa sijaitseville residenssitoimijoille, jotta ne voisivat kutsua eri taiteen alojen taiteilijoita näistä maista työskentelemään residenssikeskuksiinsa. Residenssien odotetaan tarjoavan taiteilijoille oleskelun ajaksi olosuhteet, joissa he voivat keskittyä työhönsä, Lue lisää Residenssikeskusten tuki – Haku Käynnissä! Kurkistus tukea saaneeseen Wellbeing Residency Program -ohjelmaan -›