Residenssiverkoston tapaaminen syventyy toiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen

Suomen residenssiverkoston vuosittainen tapaaminen järjestetään tänä vuonna verkkotapahtumana 8. kesäkuuta. Tapaamisen ohjelma keskittyy residenssien toiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen ja tulevaisuuksiin liittyviin kysymyksiin. Tapaamisessa pohditaan residenssien roolia ja rajapintoja taiteen kentällä nyt ja tulevaisuudessa. Aihetta tarkastellaan kansainvälisten residenssitutkijoiden – Angela Serino Lue lisää Residenssiverkoston tapaaminen syventyy toiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen -›

Uusi tuki residenssitoimijoille

Aiemmin suoraan taiteilijoita tukenut EU:n liikkuvuustukiohjelma i-Portunus on aloittanut nyt uuden i-Portunus Houses -haun, jossa tukea voivat hakea myös vastaanottavat tahot. Tukea voivat hakea esimerkiksi residenssikeskukset, mutta myös yksittäinen taiteilija tai muu alan ammattilainen voi hakea rahoitusta kutsuakseen yhteisen taiteellisen Lue lisää Uusi tuki residenssitoimijoille -›

Residenssiverkoston aamukahvit

Seuraavat residenssiverkoston aamukahvit järjestetään torstaina 29.4. tuttuun tapaan alkaen klo 10. Ohjelmassa mm. Kanttilan residenssikuulumiset. Lisäksi keskustelua maahantulorajoituksista residenssitoimintaan liittyen – miltä tilanne näyttää nyt yhden koronavuoden jälkeen ja millaisia avautumissuunnitelmia residensseillä mahdollisesti on. Residenssiverkoston aamukahvit on residenssitoimijoiden yhteinen matalan Lue lisää Residenssiverkoston aamukahvit -›

Residenssitoimijoiden aamukahvit!

Ateljeesäätiö ja Saaren kartanon residenssi ovat yhdessä ideoineet kuukausittain järjestettävät suomalaisten residenssitoimijoiden matalan kynnyksen tapaamiset, virtuaaliset aamukahvit. Ensimmäinen residenssitoimijoiden aamukahvitapaaminen järjestetään torstaina 8. huhtikuuta klo 10.00–11.30. Aamukahvit antavat residenssitoimijoille mahdollisuuden keskustella toistensa kanssa, vahvistaen yhteistyötä eri taiteilijaresidenssien välillä. Tavoitteena on, Lue lisää Residenssitoimijoiden aamukahvit! -›

Missä olet ja minne menet, suomalainen taiteilijaresidenssi? -verkkotilaisuus

Mikä on suomalaisen taiteilijaresidenssitoiminnan nykytilanne? Millaista residenssitoimintaa on ja mitkä ovat residenssitrendit? Miten taiteilijat ja kulttuuritoimijat näkevät residenssien edistävän työskentelyään ja uraansa? FM Riitta Heinämaa on selvittänyt Föreningen Konstsamfundet ry:n toimeksiannosta residenssitoiminnan tilannetta Suomessa. Residensseillä on oma erityinen asemansa taide- Lue lisää Missä olet ja minne menet, suomalainen taiteilijaresidenssi? -verkkotilaisuus -›