Haettavana

Suomen kulttuurirahaston liikkuvuusapurahat

Hakuaika:

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä. Liikkuvuusapurahojen haku on kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja elokuussa.

https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku/liikkuvuusapuraha-maaliskuun-haku


European Media Artists in Residence Exchange programme  / M-Cult

The call for artist residencies in 2020 and 2021 is now open – Apply by Dec 2 at https://call.emare.eu/


Liikkuvuusapurahat, Taike

Taiteen edistämiskeskus myöntää liikkuvuusapurahoja taiteilijoille matka- ja työskentelykustannuksiin ulkomailla. Kolme kertaa vuodessa haussa olevat haut päättyvät helmikuussa, elokuussa ja marraskuussa. Marraskuussa päättyvässä haussa voi hakea sekä loppuvuoden että seuraavan vuoden alun matkoihin. Muissa hauissa haetaan saman vuoden matkoihin. Hakuaika:  09.09.2019 – 14.11.2019

Tarkista tiedot sivuilta http://www.taike.fi


Accelerate Suomi: avoin haku taiteilijaresidenssiin CERNiin (CH)

Viimeinen hakupäivä 4 marraskuuta, 2019

Accelerate Suomi on suomalaisille tai Suomessa asuville taiteilijoille kohdistettu tutkimusresidenssi CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa Sveitsissä. Residenssi tarjoaa taiteilijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä omaa taiteellista tutkimustaan huippututkimuksen kehdossa dialogissa CERNin tutkijoiden, insinöörien ja muun henkilökunnan kanssa.

Avoimen haun toteuttaa Arts at CERN yhteistyössä suomalaisen Capsula ry:n kanssa. Residenssi kestää kuukauden ja se tapahtuu vuoden 2020 aikana. Accelerate-ohjelma pyrkii tukemaan taiteilijoita yhdistämään oman taiteellisen työnsä hiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimukseen.

Saastamoisen Säätiö ja Tiedonjulkaisemisen neuvottelukunta (TJNK) tukevat Capsulaa haun toteuttamisessa yhteistyössä Art at CERNin kanssa.

Lisätietoja residenssistä ja hausta:

http://saastamoinenfoundation.fi/accelerate-suomi-avoin-haku-taiteilija-residenssiin-cerniin/

https://arts.cern/

Info.arts@cern.ch
Kuraattori Ulla Taipale / Capsula ulla.taipale@capsula.fi


HIAP Residency Programme for Nordic and Baltic Art Practitioners & Helsinki International Curatorial Programme (FI)

The open calls for the Helsinki International Curatorial Programme (1 month residencies in 2020) and the HIAP Residency programme for Nordic & Baltic art practitioners (3 month residencies in 2020) have been published. Deadline October 31, 2019

Read morehttps://www.hiap.fi/open-calls/


Kulttuuritalo Päiväkoti (FI)

Vielä ehtii hakea residenssiin syyskaudelle Hailuotoon!

Residenssiin on jatkuva haku ja hakea voi lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja cv:n sähköpostitse info@kulttuuritalopaivakoti.fi Lisätietoja Kulttuuritalo Päiväkodin residenssistä http://www.kulttuuritalopaivakoti.fi/residenssi/
Muusikoiden ja äänityöläisten käyttöön residenssissä on “Maailman pienin studio”.


Arteles Creative Center (FI)

Guided program for artists & creative professionals
April / May 2020 in Hämeenkyrö, Finland
Application deadline: 30th of October
Read more & apply online: www.arteles.org


Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuustuki

Liikkuvuustuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Kyse on matka- ja oleskelutuesta matkoilla Pohjois- ja Baltian maissa. Matkan tavoitteena voi esimerkiksi olla yhteistyö toisen maan kollegoiden kanssa, vierailunäytös, näyttely, osallistuminen konferenssiin, kokoukseen tai työpajaan tai tutkimustyö.

Liikkuvuustukea myönnetään matkoihin Pohjoismaiden ja/tai Baltian maiden ja alueiden välillä. Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taidealojen ammattitaiteilijat ja kulttuurityöntekijät (kuten kuraattorit, tuottajat, kaunokirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat tai tutkijat); yksityishenkilöt ja enintään kuuden henkilön ryhmät. Liikkuvuustuen ehtona on asuminen Pohjolassa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi tai Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua tai Viro), mutta jonkin mainitun maan kansalaisuutta ei vaadita. Liikkuvuustukea myönnetään enintään kymmenen päivän matkaan ja oleskeluun. Tuki koostuu kiinteästä päivärahasta ja kiinteistä keskimääräisistä matkakustannuksista oleskelun pituuden ja matkakohteen mukaan.

Haku­ajat:
03.01.2019 – 04.02.2019 15:59
04.03.2019 – 04.04.2019 15:59
23.07.2019 – 22.08.2019 15:59
19.09.2019 – 21.10.2019 15:59

Lue lisää https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/grants/liikkuvuustuki


Fiskars Artist-in-Residence (FI)

Call for applications to Fiskars Artist-in-Residence 2020 is open. This year we especially welcome applications with projects reflecting on the urgent challenges posed by the climate crisis. The aim is that the residency, visiting artists and events actively engage in a dialogue with the upcoming cooperative summer exhibition in Fiskars – Meadow – focusing on these themes. More info and link to the application form: http://onoma.fi/fiskars-air/

The application period for residencies 2020 is until the 20th of October 2019.


Open call for

MUSTARINDA ARTIST / WRITER / RESEARCHER RESIDENCIES (FI)

Working period: 1 – 2 months during
SPRING /// 1st February 2020 – 30th April 2020
AUTUMN /// 1st September 2020 – 30th November 2020

Application deadline: 20th October 2019

The Mustarinda Association reaches towards a post-fossil culture by combining scientific and artistic knowledge and experiential activity, and aims to continually reduce its carbon footprint and impact on a local and global scale. Our AIR Open Call 2020 invites artists, researchers, writers, and creative practitioners to apply and contribute. In an attempt to promote forms of transport other than air travel we are able to offer a few travel support budgets for those applicants willing to use alternative means of transport.

More info: http://mustarinda.fi/residency


Avoin haku

MUSTARINDAN TAITEILIJA / KIRJOITTAJA / TUTKIJARESIDENSSIIN

Työskentelyjakso: 1 – 2 kuukautta ajalla
KEVÄT /// 1.2.2020 – 30.4.2020
SYKSY /// 1.9.2020 – 30.11.2020

Hakemuksen jättöpäivä: 20.10.2019
Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille marraskuun loppuun mennessä.

Mustarinda-seura kurottelee kohti jälkifossiilista kulttuuria yhdistämällä tieteellistä ja taiteellista tietoa ja kokemuksellista toimintaa, pyrkien jatkuvasti alentamaan niin oman toimintansa kuin siihen liittyvien hiilijalanjälkeä. Vuoden 2020 avoin haku on suunnattu taiteilijoille, tutkijoille, kirjoittajille ja muille teemoistamme kiinnostuneille luovan alan työntekijöille. Ympäristöä rajusti kuormittavan lentomatkustamisen välttämiseksi haettavana on myös avustuksia maateitse residenssiin matkustamiseen.

Lisätietoa: http://mustarinda.fi/residency


Open Call for the Platform International Artist Residency June 2020 – June 2021 (FI)

Deadline for Applications October 20th ! http://www.platform.fi/index.php/residency-program/


Hakoniemen residenssi (FI)

Haku Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa sijaitsevaan uuteen Hakoniemen Residenssin on alkanut, jatkuva avoin haku, lue lisää https://hakoniemi.com/residenssi

Get to know the new artist residency Hakoniemi in North Karelia. Read more on how to apply etc. https://hakoniemien.myportfolio.com/artist-residency