Hätäresursseja sotaa pakeneville taiteilijoille

Venäjän hyökättyä Ukrainaan, monet residenssikentän toimijat ovat luoneet aloitteita tai toimia, joilla auttaa taiteilijoita tai taiteen alan ammattilaisia, joihin sota on vaikuttanut.
Kokoamme seuraavalle sivulle päivittyvää tietoa näistä toimista erityisesti suomalaisten residenssitoimijoiden näkökulmasta:https://www.artinres.fi/en/support-initiatives-for-artists-affected-by-russia-ukraine-war/