Tutkimus ja tuki

Tälle sivulle on koottu residenssitoimintaan ja taiteilijaliikkuvuuteen liittyviä selvityksiä ja julkaisuja:

 

Res Artis (2015), Res Artis Artist Residency Handbook, (toim.) Lillian Fellmann.

 

Policy Handbook on Artists’ Residencies (2014). Open method of coordination (OMC) working group of EU member state experts on artists’ residencies. >>

 

Suomalaisten residenssien ja vierasateljeiden taiteilijamäärät 2009-2013. (2015). Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö. >>

 

Talasniemi, Anna (2013). TAIVEX-työvaihtoraportti. Akademie Schloss Solitude residence, Stuttgart, Saksa. >>

 

Suomi-Chande, Riikka (2012). Residenssi – Hyvien käytäntöjen käsikirja. >>

 

Harris, Hanna ja Sara Rauma (2009). Taiteilijaresidenessit taiteen viennin moottoreina. Selvitys Suomen Lontoon instituutin taiteilijaresidensseistä 2002-2008. Suomen Lontoon instituutti. >>

 

Karttunen, Sari (2009). Kun lumipallo lähtee pyörimään. Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa. Taiteen keskustoimikunta, tutkimusyksikön julkaisuja N:o 36. Taiteen keskustoimikunta. >>

 

Kokko-Viika, Irmeli (2008). Taiteilijaresidenssitoiminnan rooli nykytaiteen tuotannossa. Pro gradu-tutkielma. >>

 

Heinämaa, Riitta (2006). De fyra modulernas modell. Ett nytt nordisk mobilitets- och residense program. TemaNord 2006: 516. Nordiska Ministerrådet.

 

Karttunen, Sari (2005). Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset – Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004. Työpapereita – Working papers 43. Taiteen keskustoimikunta. >>

 

Arsis 3/05. The Arts Council of Finland.

 

Suomi, Riikka (2005). Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa 1995-2005. Työpapereita – Working papers 44. Taiteen keskustoimikunta. >>